EDUCATE.
Konte Tout Moun
EMPOWER.
ADVOCATE.

HAFALI is a community based organization serving the long Island community since 1995. We aim to serve as the “epicenter” for families and individuals of Haitian descent while serving as a bridge connecting the Haitian Community and the Community at large.

HAFALI se yon oganizasyon

kap sèvi kominote a depi 1995

HAFALI la pou edike, bay manm kominote a bourad pou l avanse.  HAFALI kontan sevi kom pont ki konekte kominote Ayisyen an ak Kominote Ameriken a 

HAFALI se pot pawol kominote a

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle